Oferta

Nadzory budowlane

Monitorujemy generowanie kosztów przy realizacji budowy oraz sporządzamy kosztorysy powykonawcze.

Trudna i odpowiedzialna praca w szczególnie wymagającej branży budowlanej wymaga odpowiednio przygotowanej i doświadczonej kadry nadzorującej. Zgromadzona w naszej firmie wiedza i wieloletnie doświadczenie pozwalają nam oferować Państwu usługi na najwyższym poziomie.

Naszym niewątpliwym atutem jest prowadzenie lub nadzorowanie budowy w oparciu o kompetencje poparte posiadanymi uprawnieniami do prowadzenia nadzoru bez ograniczeń i to w kilku specjalnościach. Na co dzień z zawodową pasją podchodzimy do świadczenia usług z zakresu szeroko pojętego nadzoru budowlanego oraz inwestorskiego.

  • Działamy w oparciu o wiedzę i doświadczenie, które zdobyliśmy przez lata praktyk i uczestnictwa w realizacjach budowlanych.
  • Powierzone Inspektorowi Nadzoru obowiązki i konieczność negocjacji z wykonawcą wymagają sporej elastyczności. Nasze zdolności w tym zakresie pozwalają na sprawne prowadzenie budowy przy zapewnieniu jak najlepszego interesu Inwestora.
  • Nasze działania cechuje profesjonalne podejście do powierzonych obowiązków. Niezależnie, od etapu budowy należycie dbamy o interes Inwestora.